Tunaikan ibadah qurban atau aqiqah 2015 secara online. Ianya mudah dan cepat!

Perodua Alza • Perodua Alza 1.5 GX (M) Solid - RM55,490
 • Perodua Alza 1.5 GX (M) Metallic - RM55,990
 • Perodua Alza 1.5 GX (M) Special Metallic - RM56,190
 • Perodua Alza 1.5 EZ (A) Solid - RM58,490
 • Perodua Alza 1.5 EZ (A) Metallic - RM58,990
 • Perodua Alza 1.5 EZ (A) Special Metallic - RM59,190
 • Perodua Alza 1.5 GH (M) Solid - RM60,490
 • Perodua Alza 1.5 GH (M) Metallic - RM60,990
 • Perodua Alza 1.5 GH (M) Special Metallic - RM61,190
 • Perodua Alza 1.5 ZH (A) Solid - RM63,490
 • Perodua Alza 1.5 ZH (A) Metallic - RM63,990
 • Perodua Alza 1.5 ZH (A) Special Metallic - RM64,190
 • Perodua Alza 1.5 GHP Advanced Edition (M) Solid - RM66,490
 • Perodua Alza 1.5 GHP Advanced Edition (M) Metallic - RM66,990
 • Perodua Alza 1.5 ZHP Advanced Edition (A) Solid - RM69,490
 • Perodua Alza 1.5 ZHP Advanced Edition (A) Metallic - RM69,990


[ The prices can change in any time without notice ]
*Resource from Berita Harian: Auto column.