Ads Top

Nissan Navara  • Nissan Navara 4WD 2.5L Standard (MT) (Diesel) - RM89,800
  • Nissan Navara 4WD 2.5L SE (MT) (Diesel) - RM94,800
  • Nissan Navara 4WD 2.5L Calibre (AT) (Diesel) - RM89,900
  • Nissan Navara 4WD 2.5L Luxury (AT) (Diesel) - RM105,800

No comments:Powered by Blogger.